Göçmen yatırımcılar


Yatırımcı göçmenlik programı, deneyimli işadamlarını arıyor. Yatırımcılar, Kanada ekonomisine yatırım yaparak, ülkenin gelişmesine ve uzun vadeli refahın sağlanmasına katkıda bulunuyor. Yatırımcıların uymaları gereken kriterler :
• ticarette deneyimleri olduğunu kanıtlamak
• yasal olarak elde edilmiş en az 1 600 00 $Can bir servete sahip olamalı
• 800 000 $Can yatırım yapmalı

Durumunuz için alternatifleri bulup en iyi seçenekleri sunmak ajansımızın elindedir. ( ulaşım )